Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:42, 22/09/2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính...

Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu; tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn; làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong vụ chết nhiều người tại lễ hội âm nhạc;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 17-21/9/2018.

Đại học Đà Nẵng tiếp nhận Dự án "Phát triển bền vững Trung tâm học liệu - Đại học Đà Nẵng" do tổ chức AP (Hoa Kỳ) viện trợ

05:00, 23/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về dự án "Phát triển bền vững Trung tâm học liệu - Đại học Đà Nẵng".

Xuất bán 3 bộ dầm cầu để tận dụng cải tạo, chế sửa, lắp đặt trên các tuyến đường sắt

21:25, 22/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý Tổng công ty...

Đồng ý dự thảo Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định khung và Hiệp định thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc

15:00, 22/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét tờ trình của Bộ Thương mại về việc ký hai Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định khung và Hiệp định thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ...

UBND tỉnh Hà Giang quản lý, cấp phép khai thác điểm quặng antimon tại Lẻo A (huyện Mèo Vạc)

12:50, 22/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 20/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý việc UBND tỉnh Hà Giang quản lý, cấp phép khai thác điểm quặng antimon tại Lẻo A,...

Tỉnh Cao Bằng và Bến Tre tiếp nhận viện trợ của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)

11:30, 22/11/2006

(Website chính phủ) - Ngày 20-11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đồng ý về nguyên tắc việc hai tỉnh Cao Bằng và Bến Tre tiếp nhận và sử dụng vốn vay cùng...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và điều phối Dự án hỗ trợ Chương trình cấp nước và vệ sinh Việt Nam

10:00, 22/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 20/11, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ...

Thành lập Viện Công nghệ vũ trụ (STI) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

08:50, 22/11/2006

(Website chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1549/QĐ-TTg đồng ý thành lập Viện Công nghệ vũ trụ (viết tắt là STI) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại

08:08, 22/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 20/11, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6844/VPCP-CN gửi Bộ Thương mại, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin...

Đồng ý Dự án thành lập Công ty công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

07:30, 22/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 20/11, xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến...

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Vê-nê-xu-ê-la

07:08, 22/11/2006

(Website chính phủ)- Ngày 20-11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã cử Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hợp tác liên...