Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

16:50, 16/01/2019

Xem xét phản ánh siết chặt quản lý thiết bị...

Ngày 7/1/2019, Báo VTV điện tử có bài phản ánh về việc siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình.

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam

09:40, 15/11/2006

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 259/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Làng du lịch sinh thái và thế giới nước Vinpearl

09:00, 15/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch về việc xin chủ trương đầu tư Dự án Làng du lịch sinh thái và thế giới nước Vinpearl tại Vũng Me, đảo Hòn Tre, thành phố Nha...

Điều chỉnh lại định mức sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước

18:05, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm...

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa tiếp nhận dự án "Phát triển doanh nghiệp nông thôn" do Chính phủ Canada viện trợ

15:01, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa tiếp nhận dự án "Phát...

Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy ANTEXCO tại tỉnh Nghệ An

14:22, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy ANTEXCO,...

Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức về hợp tác chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức

14:04, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 261/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng...

Triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thay thế Nghị định số 06/2000/NĐ-CP và số 18/2001/NĐ-CP

13:00, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Để kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Nghị định số 06/2006/NĐ-CP (ngày 6/3/2000) về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào...

Đẩy nhanh tiến độ Dự án BOT quốc lộ 1K

08:50, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 13/11, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty TNHH BOT quốc...

Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ thành Công ty TNHH một thành viên

07:30, 14/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1498/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí...

Sau 30/11, buộc phải tái xuất đối với các tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu về để phá dỡ

17:04, 13/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc xử lý nhập khẩu tàu biển cũ để phá dỡ.