Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:24, 15/08/2018

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Chuyển Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

05:06, 01/06/2006

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thí...

Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

05:05, 01/06/2006

Ngày 31/5, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện quy định bảo vệ...

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường

17:12, 31/05/2006

Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 120/2006/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường, trực...

Chuyển loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục

17:08, 31/05/2006

Ngày 29/5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã ký quyết định cho phép các trường đại học dân lập chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục.

Sớm hoàn tất thủ tục đầu tư một số dự án giao thông tỉnh Hà Nam

17:04, 31/05/2006

Ngày 30/5, Văn phòng Chính phủ có công văn 2891/VPCP-KTTH, truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, xử lý vốn đầu tư cho một số dự án giao thông của tỉnh Hà Nam.

Cho phép đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô

16:18, 31/05/2006

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến về việc cho phép đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô, thành phố Cần Thơ.

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch (2006 - 2010)

10:59, 31/05/2006

Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 đã được Phó Thủ tướng Vũ Khoan phê duyệt ngày 29/5 với các mục tiêu cụ thể: tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch quốc tế...

Thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng tài chính Á- Âu lần thứ 7

08:52, 31/05/2006

Ngày 30/5, Văn phòng Chính phủ có công văn 2870/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan về việc thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEM lần thứ 7.

Tổ chức tốt công tác biên soạn, xuất bản bách khoa thư và từ điển bách khoa

08:00, 31/05/2006

Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ có công văn 2837/VPCP-KG gửi Bộ Nội vụ và Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc tổ...

Cấp bằng cho Trưởng công an xã đã qua khóa đào tạo trung cấp nghiệp vụ

07:43, 31/05/2006

Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ có công văn 2836/VPCP-KG gửi các Bộ: Công an, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng trung cấp cho trưởng công...