(Chinhphu.vn)-  Chính phủ ban hành Nghị quyết 135/NĐ-CP phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước.

Trạm kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Theo đó, Nghị quyết chỉ rõ phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc địa giới hành chính xã Lộc Thạnh và xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; có diện tích 562,1ha.

Phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu thuộc địa giới hành chính xã Hưng Phước và xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; có diện tích 263,8 ha.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước và các bộ, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chí Kiên