(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập mới 3 xã Chơ Chun, Đắc Tôi và Tà Pơơ thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - Hình ảnh huyện Nam Giang hiện nay

Cụ thể, xã Chơ Chun được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 10.950 ha diện tích tự nhiên và 964 nhân khẩu của xã Laêê.

Đồng thời, điều chỉnh 6.900 ha diện tích tự nhiên và 813 nhân khẩu của xã Ladêê để thành lập xã Đắc Tôi.

Xã Tà Pơơ được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 9.370 ha diện tích tự nhiên và 719 nhân khẩu của xã Tà Bhing và 8.193,91 ha diện tích tự nhiên và 313 nhân khẩu của xã Zuôih. Như vậy xã Tà Pơơ mới thành lập có tổng diện tích tự nhiên là 17.563,91 ha và 1.032 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính như trên, huyện Nam Giang có 184.288,67 ha diện tích tự nhiên và 22.990 nhân khẩu; có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Thạnh Mỹ và 11 xã: Laêê, Chơ Chun, Ladêê, Đắc Tôi, Tà Bhing, Zuôih, Tà Pơơ, Chà Vàl, Cà Dy, Đắc Pree, Đắc Pring.

Nam Thơ