(Website Chính phủ) - Theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 26/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa của ông Nguyễn Văn Lợi, để nhận nhiệm vụ mới. (Quyết định số 233/QĐ-TTg).

Phương Mai