Trang chủ » Chính sách mới

18:19, 22/06/2018

Tăng mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người...

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

09:43, 27/08/2011

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

09:40, 27/08/2011

Chính phủ ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, trong đó quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt là 40.000 -...

Đề xuất bổ sung một số loại ô tô không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

18:36, 26/08/2011

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Bộ Tài...

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

17:38, 26/08/2011

Nghị định 73/2011/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể 6 loại hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các mức phạt là cảnh cáo, hoặc...

Chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

13:28, 26/08/2011

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 5/2011/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân...

Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

13:09, 26/08/2011

Chính phủ ban hành Nghị định 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó nêu cụ thể các hành vi...

Dự kiến khung phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

15:11, 25/08/2011

Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố...

Tạm chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bậc 1 từ tháng 8 đến tháng 12/2011

10:07, 25/08/2011

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện các công việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn giảm thuế nhằm tháo...

Bổ sung tổ chức được thành lập nhà xuất bản

09:42, 25/08/2011

Chính phủ ban hành Nghị định 72/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Đề xuất phụ cấp chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là 1,3

19:48, 24/08/2011

Bộ Nội vụ đang đề xuất dự thảo điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố...