(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện.

Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, dự thảo này nhằm hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ hoặc một phần cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện (chương trình hỗ trợ thuốc). Trong đó, Bộ nêu rõ điều kiện tham gia chương trình.

Cụ thể, đối với cơ sở khám chữa bệnh, cần đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực chuyên môn, nhân lực và trang thiết bị theo đúng yêu cầu của chương trình hỗ trợ thuốc. Đối với người bệnh, người bệnh được chẩn đoán xác định bệnh phù hợp với phạm vi chỉ định và đối tượng áp dụng được chương trình cam kết hỗ trợ; được bác sỹ chỉ định điều trị. Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh xác nhận tự nguyện tham gia chương trình. Đối với cơ sở kinh doanh dược, phải đáp ứng đủ các điều kiện về pháp lý, đủ năng lực để cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận chính thức đã ký kết với cơ sở khám chữa bệnh.

Điều kiện thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc

Các chương trình hỗ trợ thuốc một phần có hỗ trợ thuộc Danh mục bảo hiểm y tế thực hiện bởi cơ sở kinh doanh dược cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (chương trình hỗ trợ thuốc bảo hiểm y tế) phải được Bộ Y tế phê duyệt trước khi thực hiện.

Các chương trình hỗ trợ thuốc ngoài các chương trình trên được cơ sở kinh doanh dược cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh không cần có sự phê duyệt của Bộ Y tế trước khi thực hiện.

Các hình thức hỗ trợ thuốc

Theo dự thảo, đối với chương trình hỗ trợ miễn phí toàn bộ thuốc, hình thức hỗ trợ như sau: 1- Cơ sở kinh doanh dược hoặc bên thứ ba cung ứng miễn phí toàn bộ số lượng thuốc thuộc phạm vi cam kết của chương trình cho người bệnh; 2- Cơ sở kinh doanh dược hoặc bên thứ ba chi trả toàn bộ chi phí thuốc thuộc phạm vi cam kết của chương trình cho người bệnh.

Đối với chương trình hỗ trợ một phần chi phí thuốc (chỉ áp dụng cho các thuốc còn bảo hộ độc quyền hoặc chưa có thuốc generic cùng hoạt chất với thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam), các hình thức hỗ trợ như sau: 1- Cơ sở kinh doanh dược hoặc bên thứ ba hỗ trợ một phần bằng thuốc trong một liệu trình điều trị của người bệnh; 2- Cơ sở kinh doanh dược hoặc bên thứ ba thực hiện hỗ trợ thông qua việc cung cấp miễn phí bằng thuốc cho giai đoạn khởi đầu điều trị hoặc xen kẽ giữa các liệu trình điều trị; 3- Cơ sở kinh doanh dược hoặc bên thứ ba hỗ trợ cung cấp thuốc miễn phí sau khi bệnh nhân đã hoàn tất một số liệu trình điều trị nhất định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn