(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Theo dự thảo, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, các thư viện có thể lựa chọn một số hình thức phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo như sau:

1. Túi sách: Tài liệu được tách ra từ vốn tài liệu của thư viện cố định, do thư viện luân chuyển đến các bộ phận, đơn vị để cho mượn tập thể.

2. Trạm sách: Tài liệu được phục vụ tại một điểm công cộng như trạm xe bus, khu trọ của công nhân, nông trường, trường học, bệnh viện, thư viện khác trên địa bàn và một số địa điểm khác phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

3. Phục vụ bằng phương tiện lưu động như ô tô, thuyền, xe đẩy và các phương tiện khác nhằm phục vụ người sử dụng tại một địa điểm nhất định.

Các hoạt động phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo

Thư viện thực hiện các hoạt động phục vụ lưu động như sau: Khảo sát nhu cầu về tài liệu trên địa bàn mà thư viện dự định phục vụ, làm căn cứ để lựa chọn, bổ sung các loại hình tài liệu đảm bảo phù hợp với trình độ, nhu cầu của người sử dụng, đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; ưu tiên lựa chọn các tài liệu phục vụ thiếu nhi, người khuyết tật, tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn.

Bổ sung, lựa chọn tài liệu phục vụ bằng các hình thức: Đặt mua, trao đổi, nhận biếu tặng từ các nhà xuất bản, cơ quan phát hành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đa dạng hóa các loại hình tài liệu phục vụ lưu động bao gồm tài liệu in và tài liệu điện tử. Tài liệu được lựa chọn bổ sung phục vụ lưu động phải đảm bảo có ít nhất 3 bản trở lên/1 tên sách được lưu giữ trong thư viện.

Đồng thời, cung cấp các dịch vụ thư viện trong quá trình phục vụ lưu động: a- Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đọc tại chỗ; tư vấn sử dụng các nguồn tài liệu của thư viện khi người sử dụng có nhu cầu; b- Truy cập máy tính và internet công cộng; c- Tổ chức các không gian tự đọc, tự học, tự nghiên cứu theo nhu cầu; d- Các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện...

Khi lựa chọn địa điểm luân chuyển sách báo, ưu tiên lựa chọn các điểm xa trung tâm, điểm có thư viện huyện, xã gặp khó khăn về vốn tài liệu hoặc nhu cầu sử dụng tài liệu của người dân cao, song thư viện lại chưa đáp ứng đầy đủ; các điểm có phục vụ sách báo khác theo chương trình phối hợp công tác của ngành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Chu Cầm