(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Cơ giới 79.1 được UBND tỉnh Nghệ An cấp đất để xây trụ sở làm việc, nhà xưởng, sát với đường tránh TP. Vinh. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Công ty cần làm những thủ tục gì để được đấu nối đường nội bộ của Công ty với đường tránh TP. Vinh?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Việc đấu nối vào Quốc lộ được quy định tại Chương IV Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị Công ty TNHH Cơ giới 79.1 nghiên cứu kỹ quy định về khoảng cách giữa 2 điểm đấu nối (quy định tại Điều 21), trình tự thỏa thuận đấu nối (quy định tại Điều 22), hồ sơ thỏa thuận đấu nối (quy định tại Điều 24), chấp thuận thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối (quy định tại Điều 26), cấp phép thi công nút giao đấu nối (quy định tại Điều 27) để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Bộ Giao thông vận tải đã thỏa thuận quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối theo quốc lộ qua địa bàn tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 5223/BGTVT-KCHT ngày 2/8/2010 và Văn bản số 3002/BGTVT-KCHT ngày 22/3/2016, trong đó có Quốc lộ 1 tuyến tránh TP. Vinh.

Như vậy, trường hợp đấu nối đường nội bộ từ khu đất của Công ty TNHH Cơ giới 79.1 vào Quốc lộ 1 tránh TP. Vinh là bổ sung quy hoạch.

Theo quy định, việc quy hoạch đấu nối thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An (Bộ Giao thông vận tải chỉ thỏa thuận với UBND tỉnh), do vậy, để triển khai các thủ tục đấu nối vào Quốc lộ bảo đảm đúng quy định, đề nghị Công ty TNHH Cơ giới 79.1 liên hệ với Sở Giao thông vận tải Nghệ An (là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An về đấu nối vào Quốc lộ) để được hướng dẫn thực hiện.

Chinhphu.vn


Từ khóa: quốc lộ , đấu nối , đường nội bộ