(Chinhphu.vn) - Ngày 26/12, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu nhà nước tại Tổng công ty LICOGI - CTCP sang SCIC theo quy định.
Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Theo đó, số cổ phần nhà nước chuyển giao về SCIC là 36.640.691 cổ phần, chiếm 40,71% vốn điều lệ của Licogi.

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại Licogi có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng, SCIC và doanh nghiệp trong việc thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và chuyển giao giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, Tổng công ty Ligogi tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới. Sau gần 60 năm phát triển là một trong những doanh nghiệp chuyên ngành mạnh của Bộ Xây dựng, có mặt trên nhiều công trình trọng điểm của quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC được làm rõ trên tinh thần không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng mong muốn dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, cùng với các cổ đông khác, Licogi sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch SCIC đánh giá cao sự quyết liệt chỉ đạo lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục chuyển giao của Bộ Xây dựng. Mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ xây dựng để thực hiện tốt công tác quản trị quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.

                                                                                                                           Toàn Thắng