(Chinhphu.vn) - Tổng cộng 16.128 giải thưởng với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng sẽ được trao cho các gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận, huyện và thành phố đáp ứng được các tiêu chí của chương trình.

Ban chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TPHCM vừa thông tin về tiếp tục tổ chức phong trào trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2019” trên địa bàn.

Chương trình năm nay do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tổng công ty Điện lực TPHCM cùng các tổ chức chính đoàn thể chính trị xã hội của thành phố phối hợp thực hiện nhằm vận động người dân thực hành tiết kiệm điện. 

Đối tượng tham gia chương trình gồm các gia đình sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, không có thay đổi về mục đích sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện, hợp đồng mua bán điện trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2017 đến hết 30/11/2019. 

Tổng cộng 16.128 giải thưởng với tổng giá trị gần 5 tỉ đồng sẽ được trao cho các gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận, huyện và thành phố đáp ứng được các tiêu chí của chương trình. Trong đó, tiêu chí cơ bản là sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả và cam kết duy trì tiết kiệm điện trong thời gian tới.

Minh Thi