(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị thành lập 05 chi nhánh tại địa bàn các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ninh, Yên Bái, Đắk Nông và Hòa Bình theo kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Cụ thể, Chi nhánh Hội An tại: Số 2 Trần Cao Vân, phường Cẩm Khô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Chi nhánh Đông Quảng Ninh tại: Số 168 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chi nhánh Yên Bái tại: Đường Hòa Bình, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chi nhánh Đắk Nông tại: Đường 23/3, phường Trung Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chi nhánh Hòa Bình tại: Đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Thành lập 02 phòng giao dịch

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc VCB thành lập 02 phòng giao dịch với tên, địa chỉ như sau: Phòng giao dịch Sơn Dương – Chi nhánh Tuyên Quang; tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Phòng giao dịch Di Linh - Chi nhánh Lâm Đồng; tại Quốc lộ 20, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

VCB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh và đăng báo đối với các chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, VCB phải khai trương hoạt động các phòng giao dịch được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.