(Chinhphu.vn) - Đến nay, 100% số huyện và xã đất liền do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý có điện lưới quốc gia và 99,63% hộ có điện, trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỉ lệ 99,42%.

Lãnh đạo EVN trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân của EVNCPC có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: VGP/Thế Phong

Ngày 14/1, tại Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, EVNCPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Công suất cực đại năm 2018 đạt 2.810 MW, tăng hơn 7% so với năm 2017. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2018 đạt 102,81% kế hoạch EVN giao, tăng 9,12% so với thực hiện năm 2017.

Tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,74%, giảm 0,56% so với kế hoạch. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được EVNCPC thực hiện tốt. Thời gian mất điện trung bình trong năm là 846 phút/khách hàng, giảm tới 429 phút so với năm 2017.

Về thực hiện kế hoạch lợi nhuận, năm 2018, EVNCPC lãi  hơn 628 tỷ đồng, đạt hơn 108% so với kế hoạch.

Trong năm vừa qua, EVNCPC đã đầu tư 820 dự án, trong đó có 632 công trình có kế hoạch hoàn thành trong năm 2018 gồm 21 dự án nguồn điện, 50 dự án lưới điện 110 kV, 407 dự án lưới điện phân phối, 38 dự án xây dựng dân dụng và 116 dự án khác với tổng vốn đầu tư hơn 4.911 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, EVNCPC đã hoàn thành đưa vào sử dụng 496 dự án, đã tăng dung lượng các TBA 110 kV thêm 626 MVA (bằng 20% Pmax của EVNCPC năm 2018), cải tạo và xây dựng mới hơn 435 km đường dây 110 kV, 3.191 km đường dây trung hạ áp, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải, khách hàng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Đến nay, 100% số huyện và xã đất liền do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý có điện lưới quốc gia và 99,63% hộ có điện, trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỉ lệ 99,42%.

Mục tiêu năm 2019 của EVNCPC là bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để  phát triển bền vững.

Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Thế Phong