Trang chủ » Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ

17:27, 27/06/2015

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.