(Chinhphu.vn) - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực làm tốt công tác lãnh đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII) và tổ chức thành công Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy quan tâm, tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy cùng các Chi bộ đã chủ động nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội xác định là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là dịp để MTTQ Việt Nam xem xét, đổi mới hoạt động công tác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ sức mạnh của MTTQ Việt Nam là phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Do đó, các tổ chức thành viên, Đảng bộ cần tiếp tục tạo sức mạnh đoàn kết nội bộ để Trung ương MTTQ Việt Nam luôn xứng đáng là biểu tượng của trung tâm đoàn kết, đáp ứng yêu cầu chính trị được giao.

Để làm được điều đó, mỗi cán bộ Mặt trận phải đi cơ sở để thấy được, nghe được từ trong thực tiễn tiếng nói của người dân, cán bộ để vừa phát hiện mô hình, đề xuất giải pháp thực hiện qua đó giúp cơ quan hoàn thành chức năng nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung đề nghị Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cần tiếp tục coi trọng, làm thật tốt công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên trong cơ quan.

Ngoài ra, cần chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ủy và các cấp ủy cần phối hợp tốt với Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp.

Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn, giữa các cấp ủy với lãnh đạo ban, đơn vị.

*Trong phiên làm việc buổi chiều 27/6, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 người. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Từ Lương