(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn được nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 9, khóa XVI, tổ chức ngày 2/10.

Thung lũng Mai Châu, Hòa Bình nhìn từ trên cao

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm.

Ngoài cho ý kiến về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), các đại biểu đã tập trung thảo luận Báo cáo tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Các đại biểu thống nhất cao với định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng thương hiệu du lịch để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Rà soát toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, đánh giá kết quả đạt được để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra.

Về kinh tế, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đơn vị hành chính cấp xã gắn với phát triển đô thị, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố…

Ông Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN, doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tư nhân để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa du lịch của tỉnh đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế quan trọng, có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, có sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng, thân thiện với môi trường, đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Tập trung phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng chất lượng cao. Xây dựng điểm du lịch Mai Châu đạt các tiêu chí là “Điểm du lịch quốc gia” vào năm 2020; Khu du lịch hồ Hòa Bình đạt các tiêu chí của “Khu du lịch quốc gia” vào năm 2025.

Văn Ba

Từ khóa: Hòa Bình , du lịch , Mai Châu ,