(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Swiss Post Solutions (TP. Hồ Chí Minh) hiện đóng BHXH cho người lao động theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, không bao gồm phụ cấp. Công ty không thể ghi cố định các loại, mức phụ cấp trong từng hợp đồng do các phụ cấp này không áp dụng trong mọi trường hợp và mức phụ cấp cũng thay đổi theo tháng.

Công ty hỏi, từ ngày 1/1/2016, các loại phụ cấp không ghi rõ trong hợp đồng lao động thì có tính vào tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động không? Nếu tính các loại phụ cấp này vào tiền lương tháng để đóng BHXH thì Công ty sẽ phải báo tăng, giảm mức tiền lương đóng BHXH hàng tháng căn cứ tiền lương người lao động thực nhận trong tháng hay khai báo như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định, phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Đề nghị Công ty TNHH Swiss Post Solutions căn cứ quy định trên, xây dựng thang lương, bảng lương và ký kết hợp đồng lao động với người lao động, làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Chinhphu.vn