(Chinhphu.vn) – Quy định điểm sàn vào các ngành sư phạm được Bộ GD&ĐT đưa ra bởi những năm gần đây, điểm chuẩn vào các trường sư phạm có xu hướng giảm dần.

Ảnh minh họa
Ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm - ĐHSP, CĐSP, TCSP) được thành lập theo Quyết định số 2574/QĐ-BGDĐT ngày 12 /7/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.
Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào ĐH sư phạm là 17 điểm, CĐ là 15 điểm và trung cấp sư phạm là 13 điểm. 

Sau khi nghe ý kiến Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), thường trực Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo  giáo viên hệ chính quy năm 2018 báo cáo kết quả phân tích điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hội đồng đã có một số kết luận quan trọng.

Các điều kiện xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP bao gồm: Kết quả thi của thí sinh và chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển; Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP; Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau: Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào ĐHSP đối với thí sinh thi THPT quốc gia: 17.0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi; Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào CĐSP, đối với thí sinh thi THPT quốc gia: 15.0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi; Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào TCSP, đối với thí sinh thi THPT quốc gia: 13.0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018 để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện việc xét tuyển.

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên, đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ ĐH, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên. Đối với trình độ CĐ, trình độ Trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

Căn cứ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT chính thức bỏ mức điểm sàn xét tuyển vào các trường ĐH nói chung. Tuy nhiên, đối với các trường ĐH, CĐ sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên, từ năm 2018, Bộ GD&ĐT sẽ quy định mức điểm sàn riêng cho khối trường này.

Nhật Nam