(Chinhphu.vn) – GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học (thuộc Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) cho biết chỉ khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước ký quyết định thì danh sách các ứng viên đạt chuẩn GS, PGS mới chính thức được công nhận.
Vì vậy, danh sách công bố trên website của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (CDGSNN) bao gồm những ứng viên đã nhận đủ số phiếu uy tín ở 3 cấp hội đồng nhưng chưa phải là danh sách chính thức. Hiện Thường trực các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đang tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. GS.TSKH Vũ Minh Giang đã trao đổi với phóng viên về hướng rà soát của hội đồng ngành.
Là Chủ tịch Hội đồng liên ngành Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học, GS đánh giá thế nào về văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Ngay sau khi có văn bản của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ triệu tập ngay cuộc họp với Thường trực Hội đồng CDGSNN và gửi công văn tới Chủ tịch các Hội đồng ngành, liên ngành yêu cầu tổ chức rà soát kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, phải làm một cách thực sự đầy đủ, thực sự kỹ càng. Các hội đồng ngành, liên ngành có trách nhiệm rà soát nghiêm túc ứng viên GS, PGS từng ngành. Đối với Hội đồng Lịch sử-Khảo cổ-Dân tộc học, ngoài việc rà soát của Thường trực Hội đồng, từng ủy viên còn phải rà soát lại các hồ sơ đã được giao thẩm định.

Xin GS cho biết danh sách GS, PGS đã công bố trên website của Hội đồng CDGSNN có ý nghĩa như thế nào?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Danh sách công bố trên website của Hội đồng CDGSNN bao gồm những ứng viên đã nhận đủ số phiếu uy tín ở 3 cấp Hội đồng.

Tuy nhiên, trong quy trình xét chọn, khi nào Chủ tịch Hội đồng CDGSNN chính thức ký quyết định thì lúc đó mới được coi là danh sách chính thức đạt chuẩn chức danh GS và PGS. Hiện nay, việc này chưa thực hiện.

Sau khi đạt chuẩn, các GS, PGS còn phải được thủ trưởng các cơ sở đào tạo đại học bổ nhiệm vào vị trí phù hợp với chức danh đó.

* Trao đổi thêm về nguyên nhân chủ yếu làm tăng số lượng ứng viên GS, PGS, GS. TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, đó là việc kéo dài thời gian do sự chuẩn bị rất kỹ trong xét duyệt. Năm 2016, ứng viên nộp hồ sơ từ tháng 1 cho đến hết tháng 5, trong khi đó năm nay, thời gian là từ tháng 1 cho đến hết tháng 11. Từ đó, tạo cơ hội cho rất nhiều người hoàn thiện được hồ sơ của mình.

Tuy nhiên, không phải là số lượng nhiều hơn thì chất lượng sẽ kém đi. Riêng năm nay, do số lượng ứng viên tăng tới 60% nên Chủ tịch Hội đồng CDGSNN đã quyết định phải làm chặt chẽ. Chẳng hạn, nếu như mọi năm không có việc thẩm định lại hồ sơ từ hội đồng cơ sở gửi lên thì năm nay đã thực hiện thẩm định xác suất hồ sơ từ hội đồng cơ sở.

Cùng với đó là việc có đoàn giám sát, trong đó có Thanh tra Bộ GD&ĐT đến dự ở tất cả các cấp ở hội đồng, đặc biệt hội đồng ngành. Việc có đoàn giám sát là một giải pháp để tăng cường tính nghiêm túc trong xét chọn ứng viên.

Nhật Nam (thực hiện)