(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XII đã bầu đồng chí Bùi Văn Cường làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, với số phiếu tín nhiệm 100%.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường

Từ tháng 4/2016 tới nay, đồng chí Bùi Văn Cường là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Khoá XIV; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khoá XII đã thống nhất bầu đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa 12 đã bầu ra 4 Phó chủ tịch và 16 Ủy viên uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm uỷ bản kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bốn đồng chí Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mới được bầu, gồm: Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (tái đắc cử); đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (tái đắc cử); đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ cấu Ban Chấp hành mới đảm bảo đại diện các cấp của tổ chức công đoàn, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ VN.

Đồng thời, Ban chấp hành mới có tỷ lệ hợp lý giữa ba độ tuổi phấn đấu dưới 40 tuổi từ 5% đến 10%; từ 40 đến dưới 50 tuổi từ 45% đến 50%; còn lại là trên 50 tuổi trở lên. Tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành là nữ đạt từ 20% đến 30%, là người ngoài Đảng từ 2-5%, là công nhân lao động trực tiếp sản xuất từ 2-5%...

Thu Cúc