(Chinhphu.vn) - Nhằm tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngày 13/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững”.

Tham dự Giao lưu trực tuyến có: Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu.

Phát biểu đề dẫn tại buổi Giao lưu trực tuyến, TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm bảo hiểm hưu trí - tử tuất; bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm lao động, bệnh nghề nghiệp, với vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Đảng, Nhà nước coi chính sách BHXH vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ông Tiến cũng cho biết: “Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa qua Đề án cải cách chính sách BHXH là một trong 3 đề án rất quan trọng được Hội nghị Trung ương đưa ra thảo luận. Đây là vấn đề được cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua và cũng được xem là thời điểm phù hợp để tiến hành cải cách chính sách BHXH”.

Ảnh tại Buổi Giao lưu trực tuyến. Ảnh VGP Toàn Thắng

Theo Ban Tổ chức, mục đích của buổi giao lưu, đối thoại trực tuyến  nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về quan điểm, mục tiêu đổi mới, nội dung cải cách chính sách BHXH. Qua đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về chính sách BHXH…

Đặc biệt thông qua giao lưu trực tuyến sẽ làm rõ một số vấn đề như: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, bảo đảm cân đối tài chính BHXH trong dài hạn; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách BHXH...

Theo đó nội dung buổi giao lưu trực tuyến xoay quanh các vấn đề: Những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHXH những năm qua; mục tiêu cải cách chính sách BHXH; những nội dung cải cách: xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, mở rộng diện bao phủ BHXH, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách BHXH; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống.

                                                                                                                          Toàn Thắng