(Chinhphu.vn) - Ngày 10/10, Bộ NN&PTNT có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Nội dung công điện nêu rõ: Thực hiện Công điện số 1019/CĐ-VPCP ngày 9/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào ngày 14/10/2017, Bộ NN&PTNT thông báo: Báo cáo sử dụng tại hội nghị (Toàn văn Báo cáo) nêu trên đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ http://www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT (tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn).

Bộ NN&PTNT đề nghị đồng chí chủ tịch tỉnh chỉ đạo sử dụng tài liệu trên phục vụ đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu của tỉnh, thành phố mình.