(Chinhphu.vn) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ban Thư ký Quốc hội có hai Phó Tổng thư ký là: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông.

Ban Thư ký Quốc hội có 15 Ủy viên gồm: Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc; ông Ngô Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp luật; ông Lê Duy Quân, Vụ trưởng Vụ Tư pháp; ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế; bà Vũ Thị Lưu Mai, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách; ông Cấn Văn Lai, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh; bà Lê Thị Phương Nam, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; ông Nguyễn Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội; ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Phan Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại; ông Phan Viết Lượng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Vũ Tiến Thản, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; ông Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thông tin; bà Trịnh Giáng Hương, Phó Giám đốc Phụ trách Thư viện Quốc hội; ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học.

Ban thư ký có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội về các vấn đề liên quan đến dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham mưu, giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ban Thư ký cũng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong việc tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Tham mưu cho Tổng Thư ký Quốc hội và trực tiếp tổ chức thực hiện các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tập hợp, tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Thư ký Quốc hội giao.

Nhiệm kỳ của Ban thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Quochoi.vn