(Chinhphu.vn) - Sáng 11/3, sau gần 2 năm thí điểm, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ TP. Hà Nội đã triển khai quy chế mẫu thực hiện dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng trên toàn địa bàn Thành phố.
Quy chế mẫu thực hiện dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng (TTXD) được Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội soạn thảo gồm 5 chương, 14 điều.

Trong đó, quy định chi tiết nội dung, hình thức công khai về công trình xây dựng; nội dung, hình thức nhân dân tham gia góp ý kiến để các cấp có thẩm quyền về quản lý TTXD; nội dung, hình thức nhân dân giám sát quản lý TTXD.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ TP. Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc và chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thường trực các quận, huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã và cá nhân các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra vi phạm về TTXD trên địa bàn.

Căn cứ vào quy chế mẫu của Thành phố, các địa phương xây dựng quy chế riêng phù hợp với mình, trong đó phải thực hiện đúng quy trình, làm từng bước vững chắc, thực hiện quy chế dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, tránh lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp từ Thành phố đến cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, định kỳ giao ban rút kinh nghiệm việc chỉ đạo và thực hiện dân chủ trong quản lý TTXD. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ TP. Hà Nội đã chỉ đạo làm điểm xây dựng quy chế dân chủ mẫu trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn tại các quận Long Biên, Hà Đông và huyện Thanh Trì.

Kết quả tại cả 3 địa phương trên đều rất tích cực, nhất là tăng tỷ lệ cấp phép xây dựng trên địa bàn các quận lên 98-100%. Số trường hợp vi phạm TTXD tại địa bàn các địa phương này cũng giảm khoảng 7% trong thời gian áp dụng mô hình nói trên.

Lãnh đạo các địa phương trên đều khẳng định, mô hình còn góp phần nâng cao ý thức tự giác xin phép của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình.

Hiền Lương