(Chinhphu.vn) - Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 2 phường và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã thuộc TP Hải Dương đã được đa số cử tri ủng hộ.
Thành phố Hải Dương

Cụ thể, phương án mở rộng địa giới hành chính được 80,59% cử tri xã Tiền Tiến, 91,27% cử tri xã Quyết Thắng, 91,31% cử tri xã Ngọc Sơn, 91,91% cử tri xã Liên Hồng và 94,48% cử tri xã Gia Xuyên đồng ý.

Phương án nhập xã An Châu, Thượng Đạt thành xã mới lấy tên là xã An Thượng được 93,43% cử tri xã an Châu và 99,23% cử tri xã Thượng Đạt đồng ý.

Phương án lập 2 phường (phường Tân Hưng và phường Nam Đồng) được 97,93% cử tri phường Tân Hưng và 98,75% cử tri phường Nam Đồng đồng ý.

Đồng thời, phương án điều chỉnh địa giới hành chính 17 phường, xã thuộc thành phố Hải Dương cũng được đa số cử tri ủng hộ.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 2 phường và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã thuộc TP Hải Dương tại đây.

Phương Nhi