(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập 04 phường: Hoàng Quế, Yên Thọ, Hồng Phong, Tràng An thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Theo tổng hợp của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng số 97,43% cử tri 4 xã Hoàng Quế, Yên Thọ, Hồng Phong, Tràng An ủng hộ Đề án.

Cụ thể, 98,86% cử tri xã Hồng Phong ủng hộ Đề án. Xã Tràng An có 98,42% cử tri ủng hộ Đề án. 99,35% cử tri xã Yên Thọ ủng hộ Đề án. Đề án cũng được 93,05% cử tri xã Hoàng Quế ủng hộ.

Mời bạn đọc xem Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 4 phường: Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ và Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tại đây.

Tuệ Văn