(Chinhphu.vn) - Chiều 26/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW (NQ43) của Bộ Chính trị khoá XII về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Minh Trang

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho biết sau 15 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô kinh tế có tăng nhưng còn nhỏ, chỉ chiếm 1,55% GDP của cả nước; tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao.

Chính vì vậy, theo ông Cao Đức Phát, NQ43 được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 24/1/2019 nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm KT-XH lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin... Đến năm 2045, TP. Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tại và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp châu Á.

Giai đoạn 2021-2030, phấn đấu tốc độ tăng bình quân GRDP trên 12%/năm, các lĩnh vực công nghệ cao đóng góp hơn 10% tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố. Giai đoạn 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.700 USD, tỉ trọng tổng sản phẩm so với cả nước đạt trên 2%...

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết triển khai thực hiện NQ43, thành phố sẽ ban hành chương trình triển khai với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phát triển 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và phát huy các động lực tăng trưởng mới, bao gồm: Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, thành phố thông minh. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc triển khai thực hiện NQ43, phát huy hiệu quả hợp tác, liên kết vùng. Đề xuất thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ năm 2019 và những năm tiếp theo, tránh hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung.

Đề nghị Ban cán sự Đảng, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách đặc thù trên một số lĩnh vực về quy hoạch; thực hiện mô hình chính quyền đô thị; xây dựng mô hình cơ quan quản lý cảng thống nhất; quản lý đầu tư và thu hút đầu tư, tài chính-ngân sách, tín dụng và thuế, chính  sách tiền lương, phát triển du lịch, quản lý và phát triển đô thị, thực hiện các công trình trọng điểm có tính chất động lực liên vùng như Cảng Liên Chiểu, Làng Đại học Đà Nẵng...

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ để sớm triển khai thực hiện NQ43. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng được mô hình, kịch bản tăng trưởng cụ thể, kể cả kịch bản chung của thành phố và kịch bản của từng ngành, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm theo Nghị quyết 43.

                                                                                                            Minh Trang