(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”.

Cụ thể, nhiệm vụ: "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử". Định hướng mục tiêu là xây dựng hệ thống phục vụ hoạt động đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước; hình thành quy trình đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn thông tin.

 Ảnh minh họa - Internet

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong các hệ thống công nghệ thông tin, bao gồm: Cơ sở dữ liệu về tập các nguy cơ rủi ro, lỗ hổng mất an toàn thông tin, phương án xử lý rủi ro; phần mềm hỗ trợ phân tích, phát hiện, thu thập các nguy cơ, lỗ hổng dẫn đến rủi ro mất an toàn thông tin; một số dịch vụ trực tuyến phục vụ quản lý rủi ro, bao gồm phân tích, đánh giá, đề xuất phương án xử lý, giám sát rủi ro an toàn thông tin; tập các mô hình mẫu để đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin tại cơ quan cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hệ thống hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin: 3 thiết bị USB chuyên dụng được cài sẵn phần mềm hỗ trợ thu thập chứng cứ về sự cố mất an toàn thông tin; 01 công cụ phần mềm trung tâm phục vụ phân tích chứng cứ, phát hiện nguyên nhân sự cố, hỗ trợ công tác xử lý sự cố an toàn thông tin.  

Bên cạnh đó, là các tài liệu: quy trình đánh giá, quản lý rủi ro an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn thông tin; tài liệu đặc tả quy trình chung phục vụ đánh giá, xử lý, giám sát rủi ro an toàn thông tin tại 01 cơ quan nhà nước cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo cáo kết quả triển khai, đánh giá thử nghiệm hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro an toàn thông tin tại 01 cơ quan nhà nước cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Ngoài ra, có sản phẩm khác như: 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành, đào tạo 02 thạc sỹ; tham gia đào tạo 01 tiến sỹ.

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN gửi về: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17h00 ngày 12/7/2018.