(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu hiện trạng nguồn nước mặt và dự báo xâm nhập mặn tại lưu vực sông Cauto làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân" theo Nghị định thư hợp tác với Cuba đặt hàng để tuyển chọn.

 
 Sông Cauto, Cuba - Ảnh: Internet

Định hướng mục tiêu nhằm làm rõ hiện trạng nguồn nước mặt và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Cauto; đề xuất giải pháp khai thác hợp lý nguồn nước mặt phục vụ sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân.

Yêu cầu đối với kết quả: Bộ cơ sở dữ liệu nguồn nước mặt và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Cauto; các báo cáo tổng hợp; báo cáo kết quả tính toán nguồn nước mặt dự báo xâm nhập mặn; báo cáo đề xuất giải pháp tăng cường sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân; bản đồ tài nguyên nước mặt và xâm nhập mặn tỉ lệ 1/100.000 hoặc lớn hơn. Công bố khoa học 01 bài báo ISI trên tạp chí quốc tế, 01 bài báo trong nước.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 16/3/2019.