(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc lĩnh vực y học đặt hàng để tuyển chọn.

Cụ thể, nhiệm vụ 1 “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc trước sinh không xâm lấn”. Định hướng mục tiêu là xây dựng quy trình kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc trước sinh không xâm lấn; đánh giá độ chính xác của kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc trước sinh không xâm lấn đối với một số rối loạn nhiễm sắc thể thường gặp.

Yêu cầu đối với kết quả gồm: Quy trình tách chiết ADN tự do phôi thai trong máu mẹ; quy trình giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc trước sinh đối với một số rối loạn nhiễm sắc thể thường gặp; báo cáo kết quả về độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị tiên đoán dương tính của kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong phát hiện một số rối loạn nhiễm sắc thể thường gặp.

Nhiệm vụ 2 “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống”. Định hướng mục tiêu là xây dựng quy trình huy động, chiết tách, bảo quản tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống; xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống; đánh giá hiệu quả sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Quy trình huy động, chiết tách, bảo quản tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống; quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống; báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống.

Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ) địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 03/7/2018.