(Chinhphu.vn) - Thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2009 và kế hoạch năm 2010, đa số các đại biểu đều tán thành: Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo điều hành quyết liệt bằng các giải pháp phù hợp nên các mục tiêu, chỉ tiêu chính theo Nghị quyết của Quốc hội về cơ bản đã đạt được.     

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2009 và kế hoạch phát triển năm 2010. Ảnh: Chinhphu.vn

 

Ổn định kinh tế vĩ mô, tâm lý xã hội tích cực, đồng thuận

Hầu hết ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại tổ trong ngày 22/10 đều nhất trí cho rằng kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 với sự điều hành của Chính phủ đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế, kinh tế nước ta không rơi vào suy thoái và duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý; dự kiến GDP cả năm ước đạt 5,2%.

Các cân đối kinh tế vĩ mô được giữ ổn định: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm ước tăng khoảng 7% (chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội là dưới 10%); thu ngân sách nhà nước vẫn vượt kế hoạch (tăng khoảng 750 tỷ đồng so với dự toán); bội chi ngân sách bằng 6,9% GDP, dưới mức 7% theo Nghị quyết của Quốc hội.

An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 11%, giảm 1% so với chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội. Tâm lý xã hội tích cực và đồng thuận.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng một số cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc, còn tiềm ẩn bất ổn, tăng trưởng kinh tế vẫn theo quy mô chiều rộng, chất lượng tăng trưởng chưa cao.

Việc triển khai thực hiện một số chính sách cụ thể trong gói giải pháp kích thích kinh tế còn những vướng mắc. Theo đại biểu Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh), Quyết định 497/QĐ-TTg điều kiện cho vay còn chặt chẽ, nhiều thủ tục, triển khai chưa đồng bộ nên kết quả đạt được tại các địa phương không đồng đều.

Nhiều đại biểu cho rằng, gói hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn 4% đã hoàn thành vai trò “giải cứu” cho một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn và đã tới lúc cần phải dừng gói hỗ trợ này.

Năm 2010 tập trung thúc đẩy phục hồi, cấu trúc lại nền kinh tế

Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, các đại biểu cho rằng cần tập trung thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và thực hiện một chương trình tổng thể cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, khắc phục những hạn chế, yếu kém của cơ cấu kinh tế.

Liên quan tới tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến khoảng 6,5%, đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Hoàng Minh Nhất (Hà Giang), Nguyễn Đăng Trường (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, đây là con số cần phải nỗ lực nhiều, mặc dù  với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới, cùng với dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV/2009 đạt trên 6,5% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 mới có thể  hy vọng đạt con số trên.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn. Trong điều kiện các cân đối vĩ mô tuy ổn định nhưng chưa vững chắc, hiệu quả đầu tư chưa được cải thiện thì không nên quá tập trung vào tăng tốc độ tăng trưởng mà nên chú trọng đến chất lượng tăng trưởng, dành nguồn lực ưu tiên đầu tư cho các mục tiêu xã hội, đó là ý kiến chung của nhiều đại biểu.

Liên quan tới các vấn đề an sinh xã hội, đại biểu Huỳnh Thành Lập (TP. Hồ Chí Minh) cho biết:  Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 11%, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững. Công tác dạy nghề cho lao động miền núi còn hạn chế về trang thiết bị, kinh phí. Năm 2010 cần có tổng kết về công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, xã hội, giáo dục qua đó tập trung đầu tư ngân sách cho các tổ chức làm tốt nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động miền núi.

Về chỉ tiêu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, ý kiến  một số đại biểu cho rằng, năm 2010 với triển vọng phục hồi kinh tế, nhu cầu và giá của nhiều hàng hóa trên thế giới có xu hướng tăng, xuất khẩu của nước ta sẽ có triển vọng khá hơn. Đại biểu Nguyễn Hữu Đồng, Huỳnh Ngọc Đáng đề nghị cần có các chính sách, giải pháp cụ thể để vừa tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu, định hướng cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao hình ảnh sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới, xây dựng thương hiệu ngành hàng xuất khẩu, thương hiệu quốc gia.

Công tác đẩy mạnh sắp xếp lại và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng như tạo sự chuyển biến thực chất về cải cách thủ tục hành chính cũng được các đại biểu cho ý kiến.

Quỳnh Hoa