(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm quy định một nội dung hoàn toàn mới là điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố, loại hình đặc thù cần được quản lý bằng những điều kiện, biện pháp riêng.

Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân - Ảnh minh họa

Sáng nay 10/11 Quốc hội đã nghe đại diện Chính phủ trình dự thảo Luật An toàn thực phẩm (ATTP) và Luật Người khuyết tật.

Quy định điều kiện đối với thức ăn đường phố

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã trình bày Tờ trình về dự thảo Luật ATTP.

Dự thảo Luật gồm 11 chương, 62 điều. So với Pháp lệnh năm 2003, dự thảo Luật quy định rộng hơn, bao quát hơn và cụ thể hơn các hoạt động trong lĩnh vực ATTP.

Bên cạnh các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP, điều kiện đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cụ thể, phân định rõ ràng  với từng nhóm sản phẩm.

Dự thảo cũng quy định một nội dung  hoàn toàn mới là  điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. “Đây là một loại hình đặc thù cần được quản lý bằng những điều kiện, biện pháp riêng”, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh.

Về sự cần thiết ban hành Luật này, Báo cáo Thẩm tra của  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật ATTP như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Đây là dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh vệ sinh ATTP và kết quả giám sát tối cao của quốc hội Khóa XII tại kỳ họp thứ 5, việc ban hành Luật ATTP là một bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản thực phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Về quản lý thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng dự thảo Luật cần có quy định theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương và giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của UBND các cấp trong việc ban hành quy định quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố.

Trong dự thảo Luật cần có mục hoặc điều quy định quản lý ATTP đối với bếp ăn tập thể, trong đó quy định về cách thức chế biến, lưu mẫu, trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, bếp trưởng trong việc thực hiện quy định bảo đảm ATTP. Chiều 26/11, theo chương trình làm việc của kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật này.

 Tăng cường xã hội hóa chăm sóc người khuyết tật

Dự án Luật Người khuyết tật gồm 9 chương, 43 điều.

Theo Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khảo sát năm 2005, cả nước có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật, hàng năm có khoảng 1 triệu người khuyết tật được trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh về người khuyết tật, vẫn còn nhiều cơ chế chính sách như dạy nghề, giải quyết việc làm, các dịch vụ hỗ trợ nhằm tạo cơ hội cho người tàn tật chưa thật sự đi vào cuộc sống, tình trạng phân biệt đối xử vẫn còn là những rào cản đối với người khuyết tật.

Nhằm đảm bảo tính hệ thống của chính sách pháp luật về người khuyết tật, bên cạnh kế thừa và giữ ổn định những quy định trong Pháp lệnh hiện hành, Dự thảo Luật Người khuyết tật quy định tăng cường công tác xã hội hóa chăm sóc người khuyết tật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với Công ước về quyền của người khuyết tật.

Theo đánh giá của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc xây dựng Luật Người khuyết tật tạo điều kiện cho người khuyết tật có cơ hội bình đẳng và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, một số vấn đề về khái niệm người khuyết tật, người tàn tật, phân dạng và phân hạng khuyết tật, chính sách khuyến khích sử dụng lao động là người khuyết tật vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Theo dự thảo Luật, Nhà nước chỉ khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc và nếu sử dụng từ 2%-51% lao động là người khuyết tật thì được hưởng ưu đãi thuế, vốn vay. Một số ý kiến cho rằng cần phải quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp trong việc nhận người khuyết tật. Một số ý kiến lại cho rằng không nên quy định vào Luật, đây là trách nhiệm của xã hội và mọi cơ quan, tổ chức phải tạo điều kiện cho người khuyết tật, vì vậy nên thông qua vận động xã hội.

Dự thảo Luật người khuyết tật sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào ngày 27/11.

Quỳnh Hoa