Trang chủ » Box Chuyên đề » Làm thế giới sạch hơn 2017

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng 'Làm cho thế giới sạch hơn' 2017

09:56, 22/09/2017

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm nay do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tiếp tục nhận được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình, sôi nổi của nhiều địa phương trên...

Nhiều địa phương hưởng ứng chiến dịch ‘Làm cho thế giới sạch hơn 2017’

17:45, 18/09/2017

Còn 5 ngày nữa mới đến ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (23/9) nhưng ngay từ lúc này, nhiều địa...

Để Luật bảo vệ môi trường đi vào đời sống

16:24, 30/08/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế...

Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

14:46, 29/08/2017

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Chiến dịch năm này có chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường...