(Chinhphu.vn) -  Từ 21-25/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau đã triển khai các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và phân công cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng trao quyết định cho đồng chí Huỳnh Quốc Việt và đồng chí Dương Văn Thắng. Ảnh báo Cà Mau

Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện ủy Cái Nước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Dương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Cái Nước, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cái Nước nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Phú Tân, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đồng chí Hồ Hoàn Tất, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn được điều động nhận nhiệm vụ tại Sở Giao thông vận tải, được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Năm Căn, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Năm Căn nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Luận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Đầm Dơi, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được luân chuyển nhận nhiệm vụ tại Thành ủy Cà Mau, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, đã được HĐND TP. Cà Mau bầu đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP. Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Hứa Minh Hữu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau được điều động nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế, được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.

Đồng chí Huỳnh Minh Hiếu, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, được điều động nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND tỉnh, được Chủ tịch HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau./.

Từ khóa: Quyết định , điều động , bổ nhiệm , Cà Mau , Tỉnh ủy , Bí thư , Chủ tịch , Giám đốc , Ban Thường vụ