(Chinhphu.vn) - Thời gian thanh tra là 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ năm 2003-2016; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Một dự án bị tạm đình chỉ xây dựng trên báo đảo Sơn Trà. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sáng 6/12, tại Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, TP. Đà Nẵng.

Theo đó, việc thanh tra toàn diện nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 2796/VPCP-NN ngày 13/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước; văn bản số 9973/VPCP-V.I ngày 19/9/2017 về thanh tra tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà của TP. Đà Nẵng.

Đoàn thanh tra gồm 17 người, do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003-2016. Khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày 6/12 (ngày công bố quyết định thanh tra).

Lưu Hương