(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam” (TOÀN VĂN KẾT LUẬN THANH TRA).

Cổ phần hóa còn tồn tại một số khuyết điểm

Kết luận nêu rõ, việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong tình trạng doanh nghiệp nhiều năm liền thua lỗ triền miên, dẫn đến gần bờ vực của phá sản.

Công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện quy trình các bước tiến hành cổ phần hóa; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa; quản lý sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh; việc xác định giá trị thương hiệu; chọn lựa và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; lập danh sách, xây dựng phương án sử dụng lao động.

Thực hiện ngay quy trình cho nhà đầu tư chiến lược rút vốn

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn.

Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Thành lập Hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam. Sau khi có kết quả, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định.

Xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định.

Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thuộc Bộ. Chỉ đạo các đơn vị rà soát thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nhà, đất. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa tại Bộ giai đoạn 2013 - 2017, chấn chỉnh những sai phạm nếu có.

Chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển phim truyện Việt Nam thực hiện: Rà soát, xử lý dứt điểm đối với 6 trường hợp là lao động phản ánh trong danh sách cổ phần hóa thuộc đối tượng nghỉ chế độ không hưởng lương và không tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc trong thời gian dài trước cổ phần hóa, hoàn thiện phương án sắp xếp lại lao động để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với 2 cơ sở nhà đất (số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội): Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các nghĩa vụ tài chính để ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật;

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh: Liên hệ với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội: Thực hiện xử lý dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 2529/BTC-QLCS ngày 24/02/2016 và các yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2904/UBND-TNMT ngày 05/5/2015, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý;

Hoàn thiện phương án sử dụng đất (cụ thể các công trình đầu tư xây dựng trên đất) và có lộ trình thực hiện cụ thể việc đầu tư xây dựng đối với các cơ sở nhà, đất sau khi đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo

Phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh bổ sung thêm nội dung về mục tiêu; kế hoạch; giải pháp về đổi mới công nghệ, phát triển thị trường; giải pháp sử dụng nguồn nhân lực nhất là đối với các nhà đạo diễn, quay phim, biên kịch… gạo cội trong làng điện ảnh.

Kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo của công ty; sắp xếp lại các phòng, ban, chi nhánh cho phù hợp; xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế sử dụng lao động… Thành lập hội đồng tư vấn nghệ thuật giúp Ban lãnh đạo trong quá trình hoạt động, quản lý điều hành đơn vị; sớm sắp xếp việc làm, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

Yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam khắc phục, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.

Bộ VHTT&DL yêu cầu lãnh đạo Công ty: kiểm tra, rà soát, xác định và thanh toán lương còn thiếu và thu hồi số tiền lương đã thanh toán cho những người lao động theo luật định.  

Công ty Cổ phần chuyển giao những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng và tài sản chờ thanh lý cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Kiểm điểm các đơn vị cá nhân vi phạm

Về xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, cụ thể:

Trưởng Ban và các thành viên có liên quan của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ VHTT&DL; Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam theo từng thời kỳ.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu: Hãng phim truyện Việt Nam trong thời kỳ để xảy ra vi phạm; Công ty THHH MTV Hãng phim truyện VN.

Các đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm.

Chấn chỉnh công tác quản lý, kinh doanh nhà đất

Về cơ chế chính sách, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND thành phố Hà Nội: Rà soát lại quy hoạch, kế hoạch về đất đai của thành phố, đối chiếu với phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam để phê duyệt cho phù hợp; theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm và căn cứ vào tính chất pháp lý của các hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội  theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hồ Chí Minh:  Đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch về đất đai của thành phố, căn cứ vào tính chất pháp lý của các hợp đồng thuê đất, theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng luật định.

Chỉ đạo Công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thuê nhà đất tại số 6 đường Thái Văn Lung của các đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn theo văn bản số 4301/QLKDN-KD ngày 4/8/2008 của Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.  

UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh công tác quản lý, kinh doanh nhà đất trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị đang thuê nhà, đất hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện rà soát truy thu các khoản tiền thuê nhà, đất các đơn vị còn nợ đọng./.

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Thanh tra Chính phủ , kết luận thanh tra , Hãng phim truyện Việt Nam