(Chinhphu.vn) - Theo số liệu do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, kể từ khi Quyết định 20/2018/QĐ-TTg có hiệu lực (15/6/2018), các địa phương chưa tổ chức bán đấu giá để tái xuất và tiêu hủy được lô thuốc lá tịch thu nào.


Thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ. Ảnh minh họa
Lượng thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ cho đến nay đang tồn trên 6 triệu bao chưa được xử lý.

Nguyên nhân là do khó khăn về định giá thuốc lá nhập lậu, xác định chất lượng thuốc lá nhập lậu, khó khăn về kinh phí tiêu hủy, khó khăn về kinh phí hỗ trợ các lực lượng chức năng và công tác chỉ đạo điều hành.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 20/2018/QĐ-TTg theo một trong hai phương án:

Phương án 1: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-TTg; tiếp tục thực hiện việc tiêu hủy toàn bộ thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 2371/QĐ-TTg.

Phương án 2: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 20/2018/QĐ-TTg theo hướng giao quyền chủ động trong việc lựa chọn phương án tiêu hủy hoặc bán đấu giá để xuất khẩu cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu.

Hiện tại Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về các phương án nêu trên làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(theo Báo Hải quan)