(Chinhphu.vn) - Nước Anh đang lên kế hoạch thay đổi quy định về hiến tạng nhằm tăng số lượng người tham gia nghĩa cử này.

Hiện nay, những người hiến tạng phải thông báo ý định hiến tạng/mô với cơ quan đăng ký hiến tạng thuộc Bộ Y tế Anh, hoặc gia đình người hiến tạng đưa ra quyết định trong trường hợp chưa rõ nguyện vọng của người bệnh.

Tuy nhiên, quy định mới sẽ mặc định người qua đời sẵn lòng hiến tạng nếu họ không có lựa chọn khác. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm những người dưới 18 tuổi, những người không đủ năng lực nắm bắt sự thay đổi và những người không sống tại Anh trong vòng ít nhất 12 tháng trước khi qua đời.

Theo Thứ trưởng Y tế phụ trách sức khỏe tâm thần và bất bình đẳng của Anh Jackie Doyle-Price, sự thay đổi này có thể giúp cứu sống thêm 700 người mỗi năm.

Theo kế hoạch, quy định nói trên sẽ được tranh luận tại Quốc hội Anh trong năm nay. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ có hiệu lực vào mùa Xuân năm 2020. 

Thống kê cho thấy, đang có khoảng 6.000 người tại Anh chờ được ghép tạng, hơn 400 bệnh nhân đã tử vong trong thời gian chờ đợi vào năm 2017.

An Bình