(Chinhphu.vn) - Trong cuộc họp Nội các ngày 2/11, Chính phủ Nhật Bản nhất trí thông qua dự thảo luật kiểm soát nhập cư sửa đổi nhằm tiếp nhận thêm lao động người nước ngoài kể từ tháng 4/2019.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin dự luật đưa ra 2 tư cách lưu trú mới dành cho người nước ngoài nhằm bù đắp lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng tại nước này.

Theo đó, lao động nước ngoài đáp ứng yêu cầu nhất định về kỹ năng nghề trong một số lĩnh vực cụ thể sẽ được cấp tư cách lưu trú tối đa 5 năm. Tuy nhiên, tư cách lưu trú này không cho phép mang theo gia đình.

Tư cách lưu trú thứ 2 được áp dụng cho những người nước ngoài có kỹ năng trình độ cao hơn. Những người này không bị giới hạn về thời gian lưu trú và được phép mang theo gia đình.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tiếp nhận lao động người nước ngoài trong 14 lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp và điều dưỡng. Tuy nhiên, dự luật không nêu chi tiết nội dung này. Chính phủ dự kiến sau này sẽ phác thảo nội dung cụ thể.

Chính phủ và liên minh cầm quyền Nhật Bản muốn đưa dự luật ra thảo luận tại Quốc hội vào ngày 8/11 với hy vọng luật sẽ được ban hành trong kỳ họp Quốc hội này.

Dư luận coi đây là thay đổi lớn trong chính sách của Nhật Bản về lao động người nước ngoài.

Tuyết Minh (nguồn: NHK)