(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa đề xuất với Bộ Y tế, trong năm 2018 điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc tại các bệnh viện tuyến Trung ương có sử dụng biệt dược gốc tỷ lệ cao, theo hướng giảm tỷ lệ sử dụng tối đa bằng 30% trong tổng chi phí thuốc. Hiện nay, tỷ lệ này đang được sử dụng là 47%.

Cụ thể, theo BHXH, chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 là gần 8.226 tỷ đồng, bằng 26% tổng chi phí thuốc. Trong đó, tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc tại bệnh viện tuyến Trung ương là 47% tổng chi phí thuốc tại các bệnh viện tuyến này, tuyến tỉnh 24% và tuyến huyện 7%.

Trong khi đó, chi phí thuốc biệt dược gốc hết hạn bản quyền có 1-3 loại thuốc generic Nhóm 1 thay thế trở lên là 2.982 tỷ đồng.

Như vậy, chi phí của thuốc biệt dược gốc năm 2016, sau khi đã tách chi phí của các biệt dược gốc hết hạn bản quyền còn lại gần 5.244 tỷ đồng, bằng 16% tổng chi phí thuốc. Tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược tương ứng tại tuyến Trung ương là 32%, tuyến tỉnh là 15% và tuyến huyện 4%.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, danh mục thuốc biệt dược hết hạn bản quyền tiếp tục tăng lên, một số thuốc biệt dược hiệu quả sử dụng không vượt trội so với thuốc Nhóm 1 cũng sẽ loại khỏi danh mục.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả việc sử dụng và thanh toán thuốc BHYT, BHXH đề xuất Bộ Y tế thống nhất tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc năm 2018 như sau: Đối với các bệnh viện tuyến Trung ương, các đơn vị hiện tại sử dụng biệt dược gốc tỷ lệ cao, phải điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng tối đa bằng 30% tổng chi thuốc.

Các bệnh viện Trung ương còn lại, căn cứ vào thực tế chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong năm 2016, có các giải pháp sử dụng phù hợp, đảm bảo tỷ lệ chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong năm 2017 và 2018 bằng với năm 2016.

Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tối đa bằng 5% tổng số chi thuốc biệt dược gốc sử dụng tại bệnh viện. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc cao hơn phải điều chỉnh giảm tỷ lệ bằng mức tối đa, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc thấp hơn mức tối đa, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Bệnh viện tuyến huyện không sử dụng biệt dược gốc (kể cả các cơ sở y tế ngoài công lập).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất Bộ Y tế chỉ đạo việc sử dụng biệt dược gốc không vượt quá tỷ lệ đã thống nhất, đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thế thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền bằng các thuốc generic nhóm 1 có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu tại các cơ sở y tế.

Cũng theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề xuất sử dụng tỷ lệ 30% biệt dược gốc tại các bệnh viện tuyến Trung ương chỉ mới là dự kiến và rất cần có sự đồng thuận của Bộ Y tế.

Biệt dược gốc là thuốc do các công ty dược sáng chế đầu tiên. Khi được cấp phép ra thị trường phải mất 8-12 năm. Sau đó, thời hạn bảo hộ bản quyền biệt dược gốc từ 5-7 năm hoặc hơn tùy loại thuốc. Khi các thuốc này hết hạn bảo hộ bản quyền, các công ty dược khác có thể lấy công thức, quy trình đó để sản xuất mà không phải qua giai đoạn thử nghiệm, được gọi là thuốc generic. Trong đó, thuốc generic nhóm một là thuốc đáp ứng theo tiêu chuẩn cao nhất.


Thúy Hà