(Chinhphu.vn) – Ngành y tế cần phải hoàn thiện lại về cơ cấu tổ chức, sắp xếp cán bộ để làm sao ngay cả tuyến cơ sở cũng có bác sĩ đủ trình độ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (Khóa XII), đã ban hành Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 139 về Chương trình hành động Nghị quyết 20. Trong chương trình hành động này, vai trò của Bộ Y tế luôn ở vị trí chủ trì trong nhiều nhiệm vụ cụ thể mà Chính phủ yêu cầu.

Xung quanh những nhiệm vụ ngành y tế đã và đang triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 20 sau một năm nhìn lại, phóng viên Báo điện tử Chính phủ đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến.

Thưa thứ trưởng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân là nhiệm vụ thường xuyên của ngành y tế, vậy trong tình hình mới, nhiệm vụ này có thay đổi như nào, thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, trong từng giai đoạn, ngành y tế luôn có rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ để rút kinh nghiệm và bài học cho giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian  trước, hiện tượng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên xảy ra thường xuyên, trong khi ở tuyến dưới, đặc biệt tuyến y tế cơ sở, hiệu quả khám chữa bệnh chưa cao. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tập trung hướng về y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại nhà, đào tạo bác sĩ gia đình, hướng tới y tế dự phòng… Chúng ta phải thực hiện đồng bộ như vậy thì công tác y tế mới đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng phải thực hiện nhiệm vụ bao phủ BHYT toàn dân, tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế, và làm sao hoàn thiện được hệ thống tổ chức trong ngành y tế, đó cũng là những vấn đề cốt lõi mà ngành y tế cần phải thực hiện ngay để đạt được kết quả về chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, để tất cả người dân đều được hưởng quyền được chăm sóc y tế bình đẳng và toàn diện.

Như vậy, nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xem như là nhiệm vụ nòng cốt của ngành y tế trong thời gian tới, thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: Hiện nay, ở một số cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện, người dân chưa thực sự tin tưởng chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy họ vẫn dồn lên tuyến trên, như vậy các cán bộ y tế tuyến xã sẽ càng thiếu kinh nghiệm chuyên môn, đồng nghĩa với việc y tế tuyến xã không thể thực hiện được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trong khi đó, theo kinh nghiệm các nước và thực tiễn cho thấy, có khoảng 80-90% người dân bị bệnh nhẹ đều có thể được khám và điều trị tại tuyến y tế cơ sở.

Chính vì vậy, chúng ta phải tạo mạng lưới y tế đồng bộ từ tuyến trên xuống tuyến dưới, không phải bệnh lý nào cũng phải lên tuyến trên. Trong thời gian tới, chúng ta phải khai thác mạnh tiềm năng của y tế cơ sở tuyến xã và đảm bảo mỗi người dân có 1 sổ theo dõi sức khỏe. Có như vậy, các nhiệm vụ của ngành y tế mới đạt được kết quả và hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xem như là nhiệm vụ nòng cốt của ngành y tế trong thời gian tới. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Được biết, Bộ Y tế cũng đang triển khai mô hình điểm 26 trạm y tế xã. Xin Thứ trưởng cho biết, mô hình này sẽ mang lại những đổi thay như thế nào của y tế cơ sở, thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: Như tôi đã nói ở trên, tại sao người dân chưa tin tưởng y tế tuyến dưới, vì họ đánh giá năng lực cán bộ y bác sĩ ở đó chưa cao. Vì thế, chúng ta phải đầu tư để các trạm y tế xã phải có bác sĩ, mà bác sĩ phải đạt trình độ, phải thăm khám được, phải chữa được bệnh, từ đó cũng sẽ đảm bảo được việc thanh toán bảo hiểm y tế ngay tại tuyến y tế xã đó.

Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện ngày một, ngày hai mà ngành y tế đã nhận thức và thực hiện việc này từ trước như việc luân chuyển cán bộ từ tuyến tỉnh, huyện về tuyến xã, ngược lại để các bác sĩ tuyến xã được lên huyện, lên tỉnh nâng cao tay nghề… Có như vậy, người dân mới tin tưởng, từ đó nâng cao hệ thống cơ sở này và đó cũng chính là điều kiện thuận lợi nhất để người dễ dàng tiếp cận được những dịch vụ y tế có chất lượng cao.

Vậy trong một năm qua, ngành y tế đã và đang triển khai nhiệm vụ gì để thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như thực hiện Nghị quyết 139 của Chính phủ, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: Theo Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nhiệm vụ nòng cốt là ngành y tế thực hiện, nhưng chỉ riêng ngành y tế thôi thì không thể thực hiện được. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở rất cần sự chung tay của các cấp ủy, Đảng, chính quyền trực tiếp tham gia. Như vậy, mới có thể thay đổi cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đào tạo con người…

Chúng tôi luôn ý thức Nghị quyết 20 là nội dung trọng tâm để ngành Y tế triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đây là nền tảng cốt lõi, là xương sống để ngành y tế tiếp tục phấn đấu phát triển.

Trong gần 1 năm qua, ngành Y tế đã và đang tiếp tục thực hiện quán triệt nội dung Nghị quyết 20 tới từng cán bộ, nhân viên y tế… Theo đó, việc nhấn mạnh tầm quan trọng của y tế dự phòng, hướng tới y tế cơ sở, đào tạo bác sĩ gia đình, truyền thông tới người dân cách một cách thấu đáo về những hướng dẫn, khuyến cáo trong phòng chống bệnh dịch… là những nhiệm ngành y tế đã và đang triển khai trong thời gian qua và trong giai đoạn tới.

Xin cảm ơn ông!

Thúy Hà (thực hiện)