(Chinhphu.vn) -  Ngành ngân hàng luôn chú trọng triển khai tất cả các mặt, các nội dung cải cách hành chính (CCHC), thủ tục hành chính, qua đó, góp phần cải thiện tích cực  môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn ngân hàng

Ngày 2/5 là dấu son lịch sử trong công cuộc CCHC của NHNN với năm thứ 3 liên tiếp NHNN đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ (Par-Index 2017) do Bộ Nội vụ công bố.

Tiếp cận tín dụng ngày càng dễ

Chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam năm 2018 đã được Ngân hàng Thế giới xếp hạng 29/190, tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN. Liên tiếp trong 3 năm 2015, 2016, 2017, NHNN được xếp vị trí thứ nhất trong số các bộ, ngành về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC (Par Index).

NHNN cho biết đã tổ chức triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Điển hình trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, NHNN đã xây dựng trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, ban hành quy định mới quản lý hoạt động tín dụng, cho vay của các TCTD... 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Lãnh đạo NHNN thường xuyên sát sao chỉ đạo hoạt động cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh:VGP/Huy Thắng

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, năm 2017 NHNN đã rà soát, cắt giảm gần 70 TTHC tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm hơn 20% chi phí tuân thủ TTHC, vượt chỉ tiêu cắt giảm 10%/năm Chính phủ giao. Trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, toàn bộ các TTHC của NHNN đã được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được đăng trên Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân giám sát quá trình giải quyết TTHC của NHNN. Các hoạt động hành chính đã được ứng dụng toàn diện CNTT như hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn ngành nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, hệ thống truyền hình trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cắt giảm chi phí hành chính, giảm đáng kể giấy tờ, đi lại, hội họp…mà hiệu quả điều hành cao hơn.

Các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công đều triển khai hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động.

Về cải cách TTHC của các TCTD, thực hiện chỉ đạo của NHNN, hệ thống các TCTD đã chủ động rà soát, cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vay vốn và sử dụng các dịch vụ. Năm 2017,  hệ thống các TCTD đã có trên 70 chương trình, sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với nguồn vốn ưu đãi, trong đó có 15 chương trình áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Người đứng đầu phát quyết liệt, trách nhiệm

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, để thực hiện cải cách hiệu quả, NHNN luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ với các chương trình bao quát nhưng cũng khá chi tiết.

Cùng với đó, dứt khoát người đứng đầu phải quyết liệt, trách nhiệm hiệu quả triển khai mới đạt kết quả cao.

NHNN thực hiện thanh tra, giám sát trực tiếp các tổ chức tín dụng với sự minh bạch cao, có sự tham gia của cả các cơ quan báo chí. NHNN gắn CCHC với nâng cao đạo đức công chức, công vụ và chỉ đạo điều hành. Bộ phận thường trực CCHC phải có trách nhiệm, năng lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ vẫn tiếp tục phát huy cách thức, biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu vừa qua. Trong đó, Ban Lãnh đạo NHNN đặt ra các lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần phải triển khai quyết liệt hơn, đó là cải cách  trong nội bộ, trong phương thức chỉ đạo điều hành, công vụ, công chức và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính. 

Về những định hướng lớn trong thời gian tới, CCHC, tiếp tục được NHNN xác định là một trong những nội dung, giải pháp đổi mới hoạt động ngân hàng, nhằm đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, phát huy tối đa vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đóng góp đắc lực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu tiếp tục triển khai tích cực các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, NHNN sẽ tập trung vào các trọng tâm: tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển doanh nghiệp; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực và áp lực trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị; hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, hoàn thiện Chính phủ điện tử; tăng cường chỉ đạo các TCTD cải tiến, đổi mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.       

Để đạt các mục tiêu đó, NHNN sẽ tổ chức thực hiện thông qua hàng loạt các chính sách, cơ chế và giải pháp sẽ được đặt ra phù hợp trong từng giai đoạn, trên nền tảng ý chí, quyết tâm chính trị thống nhất cao độ của toàn ngành, một sự tập trung đầu tư nguồn lực con người một cách thỏa đáng và hiệu quả.

Huy Thắng