(Chinhph.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) về chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, dự báo – thống kê, thanh tra giám sát…
Dự án FSMIMS gồm 3 hợp phần được triển khai tại Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) và Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) với tổng nguồn vốn đầu tư gần 72 triệu USD. Trong đó vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, 60 triệu USD, vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật là 0,83 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 11 triệu USD.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu..Ảnh:VGP/Huy Thắng
Đây là dự án đầu tiên được NHNN triển khai đồng bộ trên các  lĩnh vực then chốt của NHNN và của ngành Ngân hàng như: chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, dự báo – thống kê, nghiệp vụ NHTW, thanh tra-giám sát ngân hàng, quản lý nguồn nhân lực, kế toán – tài chính, quản lý văn bản và điều hành, tăng cường năng lực CIC và BHTG Việt Nam. Dự án FSMIMS là sự kết hợp chặt chẽ giữa cải cách năng lực thể chế và hiện đại hóa công nghệ thông tin (CNTT).

Dự án nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng, phát triển hạ tầng công nghệ ngân hàng hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực dựa trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và áp dụng các chuẩn mực thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đây là dự án kết hợp giữa cải cách năng lực thể chế và hiện đai hóa công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN đánh giá dự án đã thành công và đạt được mục tiêu đề ra. Đây là dự án đầu tiên được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực then chốt như chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, dự báo – thống kê, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, thanh tra – giám sát, quản lý nguồn nhân lực, kế toán – tài chính, quản lý văn bản và điều hành, tăng cường năng lực của CIC và Bảo hiểm tiền gửi.

Toàn cảnh Hôi nghị.VGP/Huy Thắng.
Đến nay, các sản phẩm của dự án được ứng dụng vào hoạt động hàng ngày ổn định và góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức điều hành, quản trị của NHNN, CIC, Bảo hiểm tiền gửi trên nền tảng công nghệ hiện đại và thông lệ quốc tế.

Còn ông Đào Quốc Tính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi đánh giá,  dự án FSMIMS đã mang lại cho Bảo hiểm tiền gửi một hệ thống công nghệ thông tin tích hợp đồng bộ bao gồm các thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm tiêu chuẩn được triển khai tại trụ sở chính và 8 chi nhánh khu vực. Một trung tâm dữ liệu được thiết lập ở Hà Nội và 1 trung tâm dự phòng được đặt tại Đà Nẵng.

Nhờ việc việc, Bảo hiểm tiền gửi đã chuẩn hóa 87 quy trình nghiệp vụ lớn, vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất hiện nay. Hệ thống này bao gồm 8 ứng dụng phần mềm lõi tương ứng với các module như quản lý rủi ro, kế toán – quản lý ngân sách, nguồn nhân lực, báo cáo và tài liệu điện tử... Qua đó, hệ thống có đủ dữ liệu để vận hành, phân tích rủi ro, kiểm tra tại chỗ, cảnh báo sớm”.

Huy Thắng