(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 8382/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại một số hải quan địa phương trong năm 2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan lưu ý một số vấn đề khi tiến hành thủ tục hải quan.

Cụ thể, khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, các đơn vị hải quan cần tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý kiểm tra việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ áp dụng đối với hàng hóa.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đưa ra những nội dung cần lưu ý khi xem xét chấp nhận C/O như: Khai báo nộp C/O trên tờ khai hải quan; thể thức C/O; thông tin khai báo trên C/O; chứng từ vận tải và chứng từ chứng minh đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ.

Trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu (như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa nhập khẩu không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

Thanh Quang