(Chinhphu.vn) - Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị 160/CT-KBNN do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký ban hành về việc triển khai các công việc dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trụ sở cơ quan trong những ngày nghỉ Tết và tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Công điện số 12/CĐ-KBNN ngày 10/12/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về việc triển khai cung cấp số liệu phục vụ điều hành ngân sách nhà nước và phân công công chức phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, tổ chức chỉ đạo sát sao thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, không để công việc trì trệ, ùn tắc; tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN; tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN (kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên) đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư trước và sau Tết; kiên quyết không giải ngân thanh toán đối với các trường hợp không đầy đủ các điều kiện theo chế độ quy định.

Quán triệt công chức, viên chức trong đơn vị không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng xe ô tô công, tài sản, trang thiết bị, kinh phí của đơn vị để phục vụ cho cá nhân, gia đình, người thân; không tổ chức liên hoan, tham quan, du lịch, tham gia lễ hội trong giờ làm việc. Tổ chức đón Tết cùng gia đình, người thân vui tươi, lành mạnh, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Chỉ thị nhấn mạnh, sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm.

KL