(Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến 30/11/2018, tổng số thu nội địa do cơ quan thuế Ninh Bình quản lý thu được trên 6.164 tỷ đồng, vượt 12% dự toán Trung ương giao, tăng 44% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Trong đó thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác ngân sách là trên 5.048 tỷ đồng, đạt 111% dự toán; thu tiền sử dụng đất trên 1.115 tỷ đồng, đạt 119% dự toán.

Theo Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, nếu cộng cả số thu do cơ quan hải quan thực hiện trên 3.888 tỷ đồng, thì tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 10.052 tỷ đồng, vượt 26% dự toán HĐND tỉnh giao, về đích trước 1 tháng so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong tháng còn lại của năm 2018, cơ quan thuế Ninh Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách, thu sát doanh số phát sinh, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu phấn đấu do HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, cơ quan thuế Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thu, nộp thuế. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế Ninh Bình cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu đạt đỉnh cao mới trong công tác thu ngân sách năm 2018.

MH