(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự ước kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của tỉnh đạt 18,6 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2017. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16 tỷ USD. Như vậy năm 2018, xuất siêu của Đồng Nai đạt khoảng 2,6 tỷ USD.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2018 thị trường xuất khẩu có những biến động tích cực, sản lượng nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao như: Dệt may, giày dép, sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, nông sản, sắt thép, xơ sợi… Bên cạnh đó, giá xuất khẩu một số mặt hàng nông sản tăng đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao trong năm 2018 như: Giày dép đạt kim ngạch gần 3,7 tỷ USD, tăng 9,3%; sản phẩm từ sắt thép đạt 724 triệu USD, tăng 16,8%; hàng dệt may đạt 2,14 tỷ USD, tăng 13,7%; máy tính linh kiện điện tử đạt 661 triệu USD, tăng 10,7%...  Thị trường xuất khẩu truyền thống của các doanh nghiệp Đồng Nai chủ yếu vẫn là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Đức, Nga…

Các mặt hàng nhập khẩu của Đồng Nai tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 747%, tăng 21,7%; hóa chất đạt 1,4 tỷ USD, tăng 20,4%; chất dẻo nguyên liệu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 19%; kim loại ước đạt 1 tỷ USD, tăng 16,7%...

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng cao là do doanh nghiệp không ngừng đổi mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tìm kiếm được các đơn hàng mới, tiếp tục mở rộng sản xuất, trong khi giá một số mặt hàng nhập khẩu có xu hướng tăng trở lại.

Liên tiếp các năm gần đây, Đồng Nai đã trở thành “điểm sáng” về xuất siêu của cả nước. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2018 của Đồng Nai đạt gần 16,8 tỷ USD, tăng 10,7% so cùng kỳ. Đạt mức tăng trưởng cao ở hầu hết các mặt hàng, nhóm hàng công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, với mức tăng trưởng được duy trì từ 5.2% đến 16,3% so cùng kỳ. Cụ thể ở một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng như: Giày dép tăng 13,2%; dệt may tăng 11,7%; sản phẩm gỗ tăng 13,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,3%... so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đạt hơn 14,6 tỷ USD, tăng 10,54% so cùng kỳ. Như vậy, 11 tháng năm 2018, Đồng Nai đã xuất siêu 2,2 tỷ USD. Với những nỗ lực của cơ quan quản lý cùng các doanh nghiệp địa phương, con số dự báo 2,6 tỷ USD được đánh giá là trong tầm tay.

Ngân Hà