(Chinhphu.vn) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Phiên họp lần thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành các nội dung đề ra trong chương trình làm việc và bế mạc vào chiều 16/5.

Tại Phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017; xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.

Đồng thời, UBTVQH cũng tiến hành cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành chương trình phiên họp lần thứ 24 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5; thông qua 4 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH.

Đối với từng nội dung cho ý kiến, sau khi thảo luận, UBTVQH có kết luận cụ thể và thông báo kết luận đó để cho các cơ quan tiếp tục thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn chỉnh các báo cáo, dự án Luật và hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết trước khi ký ban hành.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung, cũng như các điều kiện để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới đây. Chú trọng gửi hồ sơ, tài liệu để cho các đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến tham gia một cách toàn diện, sâu sắc để góp phần vào chất lượng kỳ họp.

Nguyễn Hoàng