(Chinhphu.vn) – Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần Chiến thắng Đồng Lộc, ra sức thi đua hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc phát biểu tại họp báo về kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc chiều 15/6. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo dự kiến, Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm chiến thắng Đồng Lộc sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21/7/2018 tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tại cuộc họp báo về kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc được tổ chức ở Hà Nội vào chiều 15/6 vừa qua, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần Chiến thắng Đồng Lộc, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng cùng nhân dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với xu thế phát triển của toàn tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc; Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Lộc (Can Lộc) đã lập được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh.

Từ mảnh đất ‘‘chảo lửa, túi bom’’ năm xưa, Đồng Lộc hôm nay đã và đang hồi sinh, phát triển từng ngày, góp phần vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, đất nước; với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hơn 25 năm qua kể từ khi tái lập tỉnh (9/1991), Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt lên khó khăn, thử thách, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, mở đường cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên những kết quả to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các kết quả đạt được trong những năm vừa qua đã và đang tạo đà vững chắc cho bước phát triển mới của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

Những kết quả nổi bật đó là: Kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu hút đầu tư đạt kết quả cao; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại mở rộng; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường…

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2005 - 2010, Hà Tĩnh thực sự chuyển mình, mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh từ một tỉnh nông nghiệp sớm trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp - dịch vụ phát triển” đã từng bước được thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận. Nhất là trong những năm gần đây, Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương thuộc tốp đầu của cả nước về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 2 khu kinh tế, 19 khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút 745 dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 676 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 100.148 tỷ đồng và 69 dự án FDI với số vốn trên 11,631 tỷ USD.

Hà Tĩnh là địa phương đứng thứ 9 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với 17 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, Khu Kinh tế Vũng Áng với các sản phẩm chủ lực như: Luyện thép, nhiệt điện, dịch vụ cảng biển... thúc đẩy quá trình hội nhập của tỉnh, của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Nhờ thu hút đầu tư đột phá trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo “cú hích” đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm, riêng giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân trên 18%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách đạt kết quả cao, năm 2015 đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, gấp 8 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Cùng với phát triển công nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được quan tâm về cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực đầu tư để phát triển bền vững.

Tốc độ tăng trưởng nông - lâm - thủy sản bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 5,46% gấp gần hai lần bình quân chung cả nước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân; huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia; thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế.

Nông thôn Hà Tĩnh đã thay đổi căn bản, khởi sắc với diện mạo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao. Đến nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; có trên 13.000 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong đó nhiều mô hình cho doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm; có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã đang hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Đức Thọ và Nghi Xuân đang tích cực phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hà Tĩnh là một trong 13 tỉnh trong cả nước vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm. Các giá trị di sản văn hóa được gìn giữ, bảo tồn và tiếp tục phát huy, nhất là Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiều chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo thuộc tốp đầu cả nước. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lượt người lao động. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng dịch vụ y tế và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ, bác sỹ, y sỹ, nhân viên y tế. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; an sinh xã hội ngày càng đảm bảo.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; đặc biệt đã tập trung cắt giảm thủ tục thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên giám sát, phản biện xã hội; dân chủ cơ sở tiếp tục được mở rộng, phát huy.

Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân và của hệ thống chính trị là cơ sở, nền tảng để Hà Tĩnh bứt phá vươn lên phát triển nhanh và toàn diện.

Nguyễn Hoàng