(Chinhphu.vn) - Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng; các kết luận của Ban chỉ đạo, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong việc này phải khắc phục cho được tình trạng ở trên thì làm tích cực nhưng ở dưới còn chậm trễ, khắc phục cho được tình trạng tham nhũng vặt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 15/12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Nghệ An.

Báo cáo với đoàn công tác, ngoài những kết quả đạt được, tỉnh Nghệ An đã nêu những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Đó là việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo được sự chuyển biến về nhận thức. Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đúng hướng dẫn trong công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa nhiều. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng, kinh tế còn có những hạn chế nhất định. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng còn chậm.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan, ông Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tỉnh đã quán triệt khá tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng.

Mặt khác, tỉnh đã nhận thức được về nguy cơ, về các lĩnh vực nhạy cảm, những khu vực dễ dàng xảy ra tham nhũng, nhận thức được về biện pháp, cách làm, các bước đi để đấu tranh mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn đối với loại tội phạm này. Các lĩnh vực như đất đai, đấu thầu, đấu giá, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép khai thác khoáng sản, thanh tra, thu thuế, trong mối quan hệ giữa cán bộ công chức với người dân, doanh nghiệp, trong công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ… là những nơi dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng nhất.

Thời gian qua với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã từng bước được ngăn chặn, nhưng vẫn còn phức tạp, cần phải quan tâm và thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.

Vì vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng; các kết luận của Ban chỉ đạo, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong việc này phải khắc phục cho được tình trạng ở trên thì làm tích cực nhưng ở dưới còn chậm trễ, khắc phục cho được tình trạng tham nhũng vặt. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của thanh tra, kiểm tra trong phát hiện sai phạm, quan tâm cả ngay trong các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị đảm nhận lĩnh vực này, nhất là đối với các lĩnh vực, đơn vị, địa phương dễ xảy ra tham nhũng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý tỉnh cần chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa phòng, chống tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực; quan tâm đến vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của báo chí, của người dân trong phong chống tham nhũng; khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tiêu cực, coi trọng việc tổ chức đối thoại, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân...

(theo TTXVN)